پروژه های انجام شده تا عمق خاکبرداری 20 متر

نام پروژه

موضوع پیمان

مدت زمان انجام تعهدات

سیستم سازه نگهبان

عمق گود

(متر)

سطح شاتکریت (مترمربع)

طول نیل گذاری (متر)

مخاطرات

پروژه 25 طبقه فرمانیه

پایدارسازی جدار گود پروژه 25 طبقه فرمانیه

4 ماه

نیل و انکر

20

2643.96

5878

وجود ساختمان 3 طبقه و استخر در جدار گود

پاساژ کوروش

پایدارسازی جدار گود  پاساژ کوروش یافت آباد

6 ماه

نیل

16.5

2638.31

8346

خاک رس با پلاستیسیته بالا

مجتمع مسکونی فرمانیه

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی فرمانیه

2 ماه

نیل

16

1388.12

2032

وجود ساختمان 8 طبقه در جدار گود و احداث تاور کرین

مجتمع تجاری پاسارگاد

پایدارسازی جدار گود مجتمع تجاری پاسارگاد

4 ماه

نیل

18

3994.02

انکر

نیل

وجود ساختمان 4 طبقه و چاه ها متعدد

336

10095

مجتمع تجاری تابان

پایدارسازی جدار گود مجتمع تجاری تابان

3 ماه

نیل

18

1922.63

انکر

نیل

وجود ساختمان 3 طبقه

156

3312

مجتمع مسکونی نیاوران

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی نیاوران

3 ماه

نیل و انکر

18

1020.68

انکر

نیل

خاک دستی به ارتفاع 8 متر

108

1727

مجتمع مسکونی دزاشیب

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی دزاشیب

3 ماه

نیل

15

2420.68

4186

وجود ساختمان 3 طبقه

مجتمع مسکونی هروی

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی هروی

2 ماه

نیل

17

2409.62

4045

وجود ساختمان 4 طبقه و چاه ها متعدد

بالا